Actueel beleidsplan

Stichting wooninitiatief Kakelbont richt zich op:

  • Het realiseren van een wooninitiatief in Cuijk voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking vanaf zorgzwaartegroep 4.
  • In samenspraak met een vastgoedadviseur en investeerder wordt gezocht naar een passende locatie of geschikt pand om dit voornemen te realiseren.
  • In overleg met De Driestroom zal een zorgechtpaar worden aangezocht. De verzorgers sluiten een franchiseovereenkomst met De Driestroom.
  • De stichting zal een langlopende huurovereenkomst sluiten met de investeerder.
  • De stichting verkrijgt inkomsten uit giften van ouders, overige donateurs of subsidiënten.
  • De middelen van de stichting worden aangewend voor bestrijding van noodzakelijke uitgaven ten behoeve van het wooninitiatief. Jaarlijks worden inkomsten en uitgaven verantwoord in de jaarrekening.
  • De penningmeester is bevoegd betalingen te doen na akkoord van het Algemeen Bestuur. Uitgezonderd zijn betalingen tot een maximum van € 25.
  • De stichting gaat eerst verplichtingen aan nadat het Algemeen Bestuur daarmee heeft ingestemd.
  • Financiële overschotten zijn gereserveerd ter financiering van het wooninitiatief
  • De stichting zoekt een kandidaat voor invulling van de vacante bestuurszetel.